Loading the content... Loading depends on your connection speed!

יתרונות המוצרים

new-men

    • מוצרים על בסיס צמחי: כל המוצרים שלנו הם על בסיס צמחי וטבעי בלבד. החומרים הצמחיים מיטיבים עם סיב השערה, נותנים ל הגנה ומעניקים לו ברק טבעי ומונעים תופעות לוואי. אחד המרכיבים העיקריים שישנם בכל המוצרים שלנו הוא הפנינה השחורה- תערובת טבעית ומזינה של מינרלים מים המלח בשילוב אצות ים המיטיבה עם השיער.
    • מוצרים ללא PPD וללא אמוניה: אמוניה ו- PPD אשר אותם ניתן למצוא בעיקר בצבעים פרמננטים (קבועים) נמצאו כחומרים אשר גורמים לתופעות אלרגיות רבות כגון אדמומיות, פריחה ורגישות. חברת Nacreo מצאה תחליפים לאמוניה ול- PPD שהם חומרים כימיים שאינם מיטיבים עם השיער ואינם תורמים לבריאותו.
    • מוצרים ללא חמצן: החמצן מסייע לאמוניה לחדור עמוק יותר אל השיער ולכן מגדיל את הנזק. מוצריה של חברת Nacreo הם ללא חמצן אשר גורם נזק רב לשיער ומגביר את הרגישות לצבע.

Facebook